Loading...
Verbouw2019-02-20T07:31:46+00:00

Verbouw

Bij verbouw hebben we te maken met een bestaande situatie als basis en uitgangspunt. De diversiteit is hierbij heel groot: woningen, bedrijfsgebouwen, winkels, scholen, van klein tot groot, van modern tot klassiek.

Ook hier maken we een ontwerp, met eventuele alternatieve voorstellen, op basis van wensen en regelgeving. In het ontwerpproces spelen vele afwegingen een rol: maat, schaal en verhoudingen, sfeer, kleuren en materialen, bouwkosten, uitvoerbaarheid.

Een definitief ontwerp leggen we voor aan de gemeente voor een welstandtoets en bestemmingsplantoets. Dit ontwerp kan ook een uitgangspunt zijn om een eerste verkenning te doen naar de bouwkosten, zodat in een vroeg stadium inzicht wordt verkregen of het plan haalbaar is.

Verder stellen we aan de hand van het definitief ontwerp vast welke andere adviseurs we bij het verdere bouwproces willen betrekken om het plan uit te kunnen werken voor uitvoering en om de benodigde vergunningen te kunnen aanvragen en verkrijgen.

WILT U SPARREN OVER UW WENSEN EN MOGELIJKHEDEN?

Neem contact op