Loading...
Nieuwbouw2019-02-20T07:32:12+00:00

Nieuwbouw

Iedere ontwerpopgave voor nieuwbouw is anders. Door de unieke locatie, de wensen van de opdrachtgever die variëren en de mogelijkheden die de overheid biedt. De vorm en afmetingen van een perceel bepalen voor een groot deel wat kan en niet kan. De ligging en oriëntatie noord-zuid zijn van invloed op de indeling en oriëntatie van de woning. De wensen van de opdrachtgever vormen een groot aantal gegevens die maximaal verwerkt moeten worden in het ontwerp. Tenslotte zijn de regels die de overheid stelt ten aanzien van bebouwingsregels en de gewenste beeldkwaliteit sturend voor het ontwerp.

Voor het maken van een ontwerp is een inventarisatie van deze informatie voor ons een eerste stap. Of het nu gaat om een woning, bedrijfsgebouw, school, kerk, etc.

Veel informatie met betrekking tot het perceel en de regels van de overheid zijn opvraagbaar. De wensen van de opdrachtgever brengen we graag in kaart in een interactief gesprek met de opdrachtgever. Waarin we niet alleen vragen stellen, maar ook prikkelen, aanzetten tot nadenken. Al deze informatie betrekken we bij het maken van een ontwerp.

WILT U SPARREN OVER UW WENSEN EN MOGELIJKHEDEN?

Neem contact op