Loading...
Renovatie2019-02-25T11:56:09+00:00

Renovatie

Bij renovatie staat ook een programma van eisen en wensen aan de basis van een goed ontwerp. De technische uitwerking van het plan speelt hierbij echter vaak een andere rol.

Na de ontwerpfase wordt het plan verder technisch uitgewerkt. Vele afwegingen worden gemaakt bij de voorliggende vragen en keuzes. Naast technische aspecten moet nagedacht worden over materialen, kleuren, sfeer, onderhoud, energieverbruik, duurzaamheid, etc.

Veel zaken kunnen vooraf gevisualiseerd worden, om de keuzes te vergemakkelijken. Voor de prijsvorming en de definitieve uitvoering worden de tekeningen verder uitgewerkt en wordt een technische omschrijving of beste gemaakt. Deze stukken kunnen later deel uitmaken van een overeenkomst om het werk uit te laten voeren.

Tijdens de uitvoering blijven we betrokken om de kwaliteit te controleren en de werkvoorbereiding van de aannemer te toetsen aan de uitgangspunten.

Doel is met ieders inbreng samen praktische, duurzame en mooie creaties te maken.

WILT U SPARREN OVER UW WENSEN EN MOGELIJKHEDEN?

Neem contact op